Contact Us

Jorson Packaging Machinery Co., Ltd.
Jorson Trading Co., Ltd.

Add.: Room 101/102, Building G, ZhiShengShiBei Industrial Zone, ShiBei Industrial Road, Da Shi Street, PanYu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Tel.: +86-20-38888996
Fax: +86-20-38886180
E-mail: info@jorson.com.cn